lien he

Thông tin liên hệ

 
Hệ thống cửa hàng
Store 1 : 228 Tây Sơn – Hà Nội
Store 2 : 13 tổ 3 Tân Xuân – Xuân Mai – Chương Mỹ – Hà Nội
Store 3: 197 Minh Khai – Từ Sơn – Bắc Ninh
 
0989.13.3333
 
From Monday to Friday
9:00 a.m. to 5:00 p.m.
Chat GEZO Fashion